PU
聚氨酯合成革属于聚氨脂弹性体的一类,具有光泽柔和、自然,手感柔软,真皮感强的外观, 加上抗磨损、耐挠曲、抗老化、耐寒性好等优异性能,同时透气、可洗涤、加工方便、价格低廉等优异, 是天然皮革最理想的替代品,广泛用于服装、制鞋、箱包、家具等作业。

颜料在PU合成革的应用上,注重耐溶剂性、耐迁移性、耐光性及良好的分散性,科隆PU颜料针对 PU合成革客户的需求,提供鲜艳且稳定的产品。
 
: 不透明 : 透明 : 标准 : MSDS : TDS
项目 C.I. NO. 科隆品名 对抗品 色光透明度特点 下载
1 PY-13 万博体育app官方入口 1204 万博体育app官方入口 GR   需注意迁移性
2 PY-17 万博体育app官方入口 1205 万博体育app官方入口 GG  需注意迁移性
3 PY-55 万博体育app官方入口 1206 万博体育app官方入口 206  需注意迁移性
4 PY-81 万博体育app官方入口 1104 万博体育app官方入口 H10G   
5 PY-83 万博体育app官方入口 1801 万博体育app官方入口 HR   
6 PY-83 万博体育app官方入口 1830 万博体育app官方入口 HR-02  浓度高、热稳定性佳
7 PY-83 万博体育app官方入口 1803   透明度高
8 PY-110 万博体育app官方入口 1677 万博体育app官方入口 3RLT   
9 PY-138 万博体育app官方入口 1695 万博体育app官方入口 K0961   
10 PY-139 万博体育app官方入口 1696 万博体育app官方入口 K1841  无卤素
11 PY-151 万博体育app官方入口 1618 万博体育app官方入口 H4G  无卤素
12 PY-180 万博体育app官方入口 1647 万博体育app官方入口 HG  无卤素
13 PY-181 万博体育app官方入口 1648 万博体育app官方入口 H3R  无卤素
14 PO-38 ORANGE 2595C ORANGE HFG  色彩鲜艳、耐迁移
15 PO-64 ORANGE 2521 ORANGE GP   
16 PR-48:1 体育app万博 3405 体育app万博 405   
17 PR-48:1 体育app万博 3425    
18 PR-48:1 体育app万博 3481S   浓度高
19 PR-48:2 体育app万博 3426 体育app万博 2BP  浓度高
20 PR-48:2 体育app万博 3486R   浓度高、耐迁移
21 PR-48:3 体育app万博 3403 体育app万博 403   
22 PR-48:3 体育app万博 3483 体育app万博 2BSP  浓度高、热稳定性佳
23 PR-53:1 体育app万博 3329 体育app万博 LC   浓度高、热稳定性佳
24 PR-122 体育app万博 3689 PINK E   
25 PR-176 体育app万博 3633 CARMINE HF3C  无卤素
26 PR-177 体育app万博 3534 体育app万博 A3B   无卤素
27 PR-185 体育app万博 3642 CARMINE HF4C   无卤素
28 PR-208 体育app万博 3765 体育app万博 HF2B  无卤素
29 PR-254 体育app万博 3711 体育app万博 2030   
30 PV-19 VIOLET 4576R 体育app万博 E5B   无卤素
31 PV-23 VIOLET 4023B VIOLET RL-S   
32 PB-15:1 BLUE 5351    
33 PB-15:2 BLUE 5280    
34 PB-15:3 BLUE 5853   无卤素
35 PB-60 BLUE 5527 BLUE A3R  无卤素
36 PG-7 GREEN 6700    
37 PBr-25 BROWN 7582 BROWN HFR